Maligayang pagdating

Ang MSCCP ay isang non-stock, non-profit, at non-political network na kooperatiba na rehistrado ng Cooperative Development Authority (CDA), Securities and Exchange Commission (SEC), and Bureau of Internal Revenue (BIR).

Ang MSCCP ay itinatag taong 2001, buwan ng Marso sa pangalang SIKAP Philippines Foundation at hindi nagtagal, ito ay pinalitan sa pangalang Federation of MSCCP (Mutual Savings and Credit Cooperatives of the Philippines). Ang MSCCP ay isang programa ng CICM (Centre International du Credit Mutuel), ito ay isang pandaigdigang non-stock na organisasyon para paunlarin ang ekonomiya ng isang bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng daang serbisyo pinansyal lalong lalo na sa mga taong hindi kasapi sa tradisyunal na banko.

Ang CICM ay umaalalay sa MSCCP sa pagbuo ng pinansyal na network sa mga nagsasariling kooperatibang kredito na may produktibo, demokratiko at mapagtiwala sa sariling komunidad base sa prinsipyo ng pagkakaisa.
Ang MSCCP ay isang kooperatibang bangko na pag-aari ng mga miyembro nito at kontrolado ng mga boluntaryong inihalal na mga iba pang kinatawan. Ito ay may 12 na sangay sa probinsya ng Cavite at sa Las Pinas at handang maglingkod sa 13,000 na myembro.

Ang aming Kasapi:REGISTERED


 Recent News

Christmas SPX Promo 2018

BER-months na Ka-Miyembro! Malapit na ang Pasko! Nandiyan na ang masayang handaan tulad ng ...

Read More

MSCCP's 2017 Promo

Thinking of the next school year expenses? ...

Read More

The First Agricultural Loan Release

Mrs. Remedios Junio Natnat, a resident of...

Read More

The First OFW Loan Release

The member Mr. Gerald D. Alcantara (middle) shows his loan contract ...

Read More

The First Motorcycle Loan Release

Proud owner of the first Motorcycle Loan granted this December 2014 through ...

Read More